Nazwa:(IR-141)
Producent:BEKO
Kategoria:TV
Numer w katalogu:10