Nazwa:AUDIO (produkcja)
Producent:AEG
Kategoria:audio
Numer w katalogu:394