Nazwa:RCT 3004
(IR-242)
Producent:THOMSON
Kategoria:TV
Numer w katalogu:215