Nazwa:RC 647340 (IR-541)
Producent:BEKO
Kategoria:TV
Numer w katalogu:14